Sinh hoạt chuyên môn

Lượt xem:


Tập thể cán bộ giáo viên trường TH Mạc Thị Bưởi tham gia dự giờ trao đổi rút kinh nghiệm tiết dạy chuyên đề của đồng chí Phan Thị Thanh lớp 5B

 

VH