Lịch làm việc (Từ 01/8 đến 5/9)

Lượt xem:


Ngày 3 tháng 8: Sáng: Họp Chi bộ.

Chiều: Họp hội đồng.

Ngày 22 tháng 8: Sáng: Tựu trường

Ngày 5 tháng 9: Khai giảng năm học 2017 – 2018