Lễ đón học sinh vào lớp 1

Lượt xem:


Cô Phan Thị Mỹ Chinh đang dẫn các em học sinh lớp 1 vào cổng trường